حاميان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

انتخاب زبان
   

هزينه ثبت نام جهت شرکت در همايش حقوق ونظام بانکي

هزينه ويژه دانشجويان دانشگاه فردوسي

هزينه ويژه ساير دانشجويان

هزينه شرکت در همايش 300000تومان

200000 تومان

200000 تومان

هزينه شرکت درهمايش به همراه مقاله پذيرفته شده

(بانضمام هزينه چاپ مقالات)

200000 تومان

%20

%15

هزينه داوري مقاله 50000 تومان

ــــــــــ

ــــــــــ  تعداد بازدید کنندگان :100153
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.