حاميان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

انتخاب زبان
   

21

جايگاه ويژه اساتيد و مدعوين 22

24

26

25

اعضا کادر اجرايي و کميته علمي همايش27

نشست اختتاميه28

نشست اختتاميه29

دکتر امين جعفري و دکتر سيد حسين حسين - مدير گروه حقوق دانشگاه فردوسي30

نشست اختتاميه31

32

35_1

38

39

دکتر رضوي - مشاور رييس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران40

دکتر رضا معبودي ، دکتر حسين انصاري ، دکتر محمد عابدي و دکتر امين جعفري41

دکتر عباس شيخ الاسلامي43

45

47

کارگروه حقوق بين الملل و حقوق تجارت بين الملل48

کارگروه حقوق بانکي در آيينه جزا و جزم شناسي49
  تعداد بازدید کنندگان :100143
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.