راهنماي ارسال مقاله


1- ضمن ثبت نام در قسمت پنل کاربري به عنوان کاربر جديد، مي­توانيد نسبت به ارسال مقاله اقدام نماييد.


2- مقاله ارسالي بايد شامل تمام موارد زير باشد:

عنوان مقاله

نام و آدرس ايميل مولف/ مولفين

چکيده فارسي و لاتين

متن كامل مقاله به زبان فارسي (مقدمه، متن،‌ نتيجه)

فهرست منابع

دو فايل از مقاله ارسال گردد. در يکي از نسخ نام مولف/ مولفين قيد شود و در نسخه دوم نام مولف و مولفين در ابتدا و داخل متن حذف گردد. مقالات ارسالي نبايد قبلاً‌ در جايي چاپ يا ارائه شده باشند.

مقالات واصله در صورت رعايت ضوابط علمي و الگوي نگارش بلافاصله براي داوري ارسال خواهد شد. نتيجه‌ي داوري مقالات و اصلاحات درخواستي به محض دريافت از طريق ايميل به اطلاع نويسنده‌ي پاسخ‌گو خواهد رسيد. گواهي‌نامه‌هاي پذيرش مقاله براي ارائه و چاپ، و يا فقط چاپ در مجموعه مقالات همايش،‌ گواهي‌نامه‌ي پذيرش و ارائه پوستر در همايش، گواهي‌نامه‌ي شركت در همايش، و هر گونه مدرك مكتوبي از اين قبيل فقط در جلسه اختتاميه همايش صادر و تحويل ذي‌نفع و يا نماينده‌ي وي خواهد شد.

رعايت حقوق ديگران يكي از مهم‌ترين اصولي است كه در ارزيابي مقالات وارده مورد توجه قرار مي‌گيرد. لازم است هر گاه از مطلب يا ايده‌ي ديگران استفاده مي‌شود، منبع مورد استفاده معرفي شود. همچنين در صورت استفاده مستقيم از عبارات و متون ديگر نويسندگان، متن مورد اشاره طبق فرمت APA داخل گيومه قرار گيرد.

براي رعايت يکنواختي در کتاب مجموعه مقالات نخستين همايش ملي حقوق و نظام بانکي، شيوه APA مورد استفاده قرار گيرد. راهنماي ارجاعات به روش APA را مي توانيد از اين لينک دانلود کنيد.