حاميان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

انتخاب زبان
   

رعايت موارد ذيل در ارسال مقالات الزامي است:

فونت مقالات B Mitra باشد.

مقالات در word 2007 تايپ شده باشند.

فاصله سطور 1.15 باشد.

تنظيمات صفحات به صورت Normal باشد.

شماره صفحات در پايين وسط صفحه درج گردد.

تعداد واژگان مقاله، حداقل 6000 و حداکثر 10000 باشد.  تعداد بازدید کنندگان :100158
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.