حاميان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

انتخاب زبان
   

لطفا هزينه هاي مربوط به ارسال مقالات را به يکي از اين شماره ها که راحت تر هستيد واريز نمايييد.

شماره حساب 011244675008 بانک ملي ايران شعبه پرديس دانشگاه فردوسي مشهد به نام عبدالرضا جوان جعفري و سيد مهدي سيدزاده ثاني

(شماره شبا) IR 420170000000110244675008

شماره کارت 6037997148601447 به نام عبدالرضا جوان جعفري و سيد مهدي سيد زاده ثاني

لازم به ذکر است که لطفا اسکن رسيد بعد از پرداخت هزينه هاي مربوط به ارسال مقاله را به ايميل همايش ارسال فرماييد.  تعداد بازدید کنندگان :100157
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.